אקסטרקט הממליס

3395

אקסטרקט הממליס הנו מיצוי מימי של צמח הממליס.

אקסטרקט משמש ברוקחות הטבעית כתחליף לשמן בתכשירים של פאזה מימית.

אחוז שימוש: עד 5%