בקבוק זכוכית חום 30 מל הברגה 18

197

בקבוק זכוכית חום.
מידת סגירה - הברגה 18 מ"מ. אופן סגירה- פקק סגירה, פקק מטפטף, טפי (מזלף).

ניתן לרכוש בסיטונאות, כמות במשטח 110 יחידות.