גביע פלסטיק ליטר

4

גביע פלסטיק כולל מכסה הברגה 1000 מ"ל