גביע פלסטיק 250 מ”ל

3

גביע פלסטיק כולל מכסה הברגה250 מ"ל