הידרוסולים הדס

59

הידרוסולים ובשמם הנוסף הידרולטים הם בעצם תוצר מיימי של פרח הדס ומופק בתהליכו של זיקוק השמן האתרי.
הידרוסולים באיכות גבוהה ידועים כחומרים המכילים סגולות ורכיבים פעילים, בדומה לשמן הדס, אך בריכוז נמוך יותר.

ניתן להשתמש בהידרוסול הדס כמו שהוא, בהתזה על העור, לבישום וריענון.

בתחום הקוסמטיקה הטבעית, השימוש בהידרוסולים נפוץ כמרכיב עיקרי בפאזה המימית במקום מים.