הידרוסולים זעתר

110

הידרוסולים ובשמם הנוסף הידרולטים הם בעצם תוצר מיימי של הזעתר ומופק בתהליכו של זיקוק השמן האתרי.
הידרוסולים באיכות גבוהה ידועים כחומרים המכילים סגולות ורכיבים פעילים, בדומה לשמן האתרי, אך בריכוז נמוך יותר.

ניתן להשתמש בהידרוסול זעתר כמו שהוא, בהתזה על העור.

בתחום הקוסמטיקה הטבעית, השימוש בהידרוסולים נפוץ כמרכיב עיקרי בפאזה המימית במקום מים.