הידרוסולים זעתר

100.00

הידרוסולים ובשמם הנוסף הידרולטים הם בעצם תוצר מיימי של הזעתר ומופק בתהליכו של זיקוק השמן האתרי.
הידרוסולים באיכות גבוהה ידועים כחומרים המכילים סגולות ורכיבים פעילים, בדומה לשמן האתרי, אך בריכוז נמוך יותר.

ניתן להשתמש בהידרוסול זעתר כמו שהוא, בהתזה על העור.

בתחום הקוסמטיקה הטבעית, השימוש בהידרוסולים נפוץ כמרכיב עיקרי בפאזה המימית במקום מים.