כוסות רוח זכוכית 5

10.00

כוסות רוח זכוכית, מסורתיות, מעוגלות וחזקות.
כוסות רוח מידה 3: 4 ס"מ קוטר.