כוסות רוח חד פעמייות B2

112

50 כוסות רוח חד פעמיות B2 עשויות פלסטיק במידה 60 מ"מ