כוסות רוח חד פעמייות B3

112

50 כוסות רוח חד פעמייות B3 עשויות פלסטיק במידה 52 מ"מ