כוסות רוח חד פעמייות B4

112

50 כוסות רוח חד פעמייות B4 עשויות פלסטיק במידה 44 מ"מ