כוסות רוח חד פעמייות B5

112

50 כוסות רוח חד פעמייות B5 עשויות פלסטיק במידה 35 מ"מ