נר למבער 8 שעות בעירה

45

מארז 25 נרות למבער, כל נר מחזיק 8 שעות בעירה