סדין ניילון כחול

7

סדין כחול עשוי ניילון המגן על סקאי המיטה ממעבר של שמנים