ספר הדופק של המתבודד משפת האגם

124

ספר הדופק של המתבודד משפת האגם הנו ספר השופך אור על נושא אבנחת הדופק המעורפל בשל מורכבותו.
ברפואה הסינית הדופק מהווה קשר ישיר עם הדם וכלי הדם של המטופל וצורת תקשורת ונתיב אל המטופל ומימנו.
ספר הדופק של המתבודד משפת האגם מכיל טכניקות של מישוש, הקשבה ופיענוח של הדופק.
מטרת הספר היא הקניית ידע בתחום זה תוך נסיון לשמירת נאמנות לרפואה הסינית המסורתית.