עיפרון עיסוי מבזלת

39

עיפרון עיסוי מבזלת ניתן לחימום ומאפשר עבודה עם העיפרון בזמן הטיפול כאשר הוא חם