פח למחטים

13

פח למחטים הינו דלי אטום בעל נעילה הרמטית לסגירה בתום השימוש.
על פי החוק במדינת ישראל אין להשליך מחטים אלא לכלי מיועד המותאם לכך וגם את
הפח מחטים יש להטמין באתרים ספציפיים ולא בזבל.