פיטרית עיסוי מבזלת

68

פטריית עיסוי מבזלת ניתנת לחימום ומאפשרת עבודה עם הפיטריה בזמן הטיפול כאשר היא חמה.
ניתן להשתמש בפטריית בזלת גם באמצעות החלק המחודד בשביל להגיע לטריגר פוינט או עם החלק
הרחב במעבר על הגוף.