פקק מרסס 18

4

פקק מרסס כולל צינורית מתז וקפוטשון. מתאים לבקבוק זכוכית 10-100 מ"ל עם פייה 18.