פרגוד עץ

399

פרגוד 4 כנפיים עשוי וקש איכותי.
מצוין לתיחום אזורים והפרדה בין מטופלים