פתילים להכנת נרות עם בסיG823ס –

84

פתילים עם בסיס להכנת נרות.

100 יח בחבילה