שמן אתרי ורבנה

208

שמן אתרי ורבנה מופק מעלי הצמח.
ארץ מקור: מרוקו