שמן אתרי תפוז מר

32

שמן תפוז מר מופק מהקליפה של הפרי הבשל. שמן תפוז מר נחשב כשמן מקרר והוא גם שמן
אנטי בקטריאלי ואנטיספטי.
יש לדלל עם שמן נשא.