שעוות סויה קוסמטית

42

שעוות סויה משמשת להכנות בקוסמטיקה הטבעית ומהווה תחליף לדונג
בקרב הטבעוניים.
שעוות סויה משמשת להכנת קרמים ושפתונים

משקל: 500 גרם