תמצית מס’ 10

197

תמצית מס' 10 TMRG Impact
פתיחת חללי התהודה
פתיחת חללי התהודה ושחרור הנשימה והקול