תפזורת אבני מזל

8

אבן מזל קוורץ ידועה כאחת האבנים המטהרות אנרגיה החזקות ביותר.
מגבירה את תכונות אבני המזל הנמצאות בסביבתה.