כוסות רוח זכוכית 5

11

כוסות רוח זכוכית, מסורתיות, מעוגלות וחזקות.
כוסות רוח מידה 3: 4 ס"מ קוטר.