תקנון

תנאי שימוש באתר TevaDirect – מלניום רפואה סינית בע”מ

הגדרות
נותן שירות:         בעל מקצוע אשר מוצע כחלק משירות משלים למשתמשי הספק.
ספק:                 המלניום רפואה סינית בע”מ
משתמשים:         כל גולש שנכנס לאתר האינטרנט של הספק, בין אם ביצע רישום לאתר ובין אם לאו.
אתר האינטרנט:   TevaDirect.co.il
מערכת:             הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כמו: פרסום דפי מידע, פרסום והשתתפות בפורומים וכ”ד.

פתיחה
השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק למשתמשים, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה באתר האינטרנט של הספק מעיד על הסכמתך להם.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

חלק מפעילות האתר, הינה מכירת מוצרי רפואה סינית וטבעית. על כן:
○ השימושים המוצעים באתר, ולמוצר זה או אחר הינם בגדר המלצה בלבד.
○ יש להוועץ ברופא / מטפל או מי שהוסמך לכך לשימוש נכון במוצר זה או אחר.

○ התמונות המוצגות בדפי המוצרים נועדו לצורך המחשה בלבד.   לעיתים, יש שוני בין התמונה המוצגת לבין המוצר במציאות, היות ויצרנים משנים אריזות,
   צבעים, גדלים וכ”ד.
   יש להתיחס לכתוב ולתאור המוצר.   בכל מקרה של חוסר וודאות / שאלות וכ”ד, נא ליצור עם הספק קשר לקבלת מידע מדוייק ועדכני. 


הרשמה
חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך (לצורך רכישה באתר). 
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת.
אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.
הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.
בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות.
שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.
לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך.
תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.
אין להעלות תוכן פרסומי לפורומים שבאתר האינטרנט של הספק.   לפרסום, אנא צור קשר עם הנהלת האתר לקבלת הצעת מחיר.

באתר מערכת פורומים בנושאים שונים, המיועדים לצורך החלפת מידע, לצורך שאלות ותשובות וכ”ד.
חל איסור מוחלט להעלות לפורום תמונות ומידע מזהה אחר של מטופל זה או אחר.
ניתן לפרסם בפורום שירותים אותם הנך נותן, מידע שיווקי זה או אחר אודותיך, ולקידום עסקך.
פרסום זה כרוך בתשלום, בסך 180 ש”ח + מע”מ לכל פרסום. 

זכויות יוצרים במערכת של הספק
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו’ ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.
כחלק מעיצוב דף פרסום אישי של הלקוח, יוצגו ללקוח בדף זה תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו בדף האישי שלו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.
למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר.
לא ניתן לבנות דף אישי לפרסום העסק ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה. 
הלקוח מתחייב שלא להעלות לאתר האינטרנט קבצים ו/או קישורים המפרים זכויות יוצרים, הלקוח מצהיר כי כל תמונה ו/או קובץ דיגיטלי שהלקוח מעביר/מעלה למערכת של הספק אינם מפרים זכויות יוצרים ויש ללקוח את זכות השימוש המלאה בהם.
מוסכם כי ללקוח כל הזכויות במידע המצוי בדף הפרסום האישי, וכן במאמרים שהעלה לפרסום באתר האינטרנט של הספק..
הצדדים מסכימים כי לספק לא תהא כל אחריות על התוכן המצוי בדף האישי הלקוח, הלקוח מתחייב לפצות את הספק בגין כל הוצאה אשר תיגרם לו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח בין שהביא להגשת תביעה נגד הספק ובין אם לאו – לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט – בתוך 15 יום מהמצאת דרישה בכתב.
הלקוח מתחייב לסייע בכל דרך לניהול הגנת הספק אם תוגש תביעה, ולממן הוצאות הקשורות בניהול ההגנה עקב מעשיו ו/או מחדליו של הלקוח.


הגבלת אחריות
המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם “as is”. הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.
הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על המערכת של הספק או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.

פרטיות
בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אבטחה
הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך. .

גיבויים
הספק לא יהיה אחראי על גיבוי התכנים של הלקוח שהעלה למערכת הספק, ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.
 
מדיניות תשלום
לספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי – ש”ח.
לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.

הפסקת פעילות האתר במערכת
לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו לפרסום דף אישי, או לכל מטרה אחרת, קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

הקפאת פעילות האתר
לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את השימוש בשירותינו יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.

משתמשי קצה באתרך/דף פרסום אישי
“משתמש קצה” מתייחס לכל גולש שמבקר באתר, או בדפי פרסום שלך באתר, או במאמרים שהעלת לאתר.
 (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.
כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר.
הספק לא נושא באחריות כלפי הלקוח או משתמשי הקצה שהגיעו דרך האתר של הספק אל הלקוח, לא כלפי טיב העבודות או השירות או הטיפול שהלקוח מציע למשתמשי הקצה.
למען הסר ספק – כל התקשרות בין הלקוח למשתמשי הקצה, הלקוח נושא באחריות המלאה להתקשרות זו.

פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל (SPAM)
בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתים שלנו או בעבודה השוטפת של החברה שלנו אנו נוכל להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מאיתנו כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
השימוש במערכת מכיל אלמטנים שונים לטיפול בדואר יוצא ובבקשות הסרה של משתמשים ברשימות דואר. הספק לא מתחייב שכלים אלו עונים על דרישות החוק במדינתך. האחריות לבדיקה האם האלמנטים הללו עונים על דרישותך יהיה עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחראיות בנושא זה.
הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
אין לבצע שליחת דואר זבל  גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות אותנו בכל נזק שיגרם לנו מכך.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים מעקב אחרי כמעט כל פעולה של הגולשים באתר כאשר הם נרשמים לרשימת תפוצה וכאשר הם מסירים עצמם ממנה, הספק לא מתחייב שהנתונים שיוצגו ברשימות אלה יהיו מעודכנים באופן מושלם ולא יהיה אחראי עליהם במקרה שיהיה לבעל האתר צורך להשתמש בהם.

תמיכה
השירותים באתר אינם כוללים תמיכה כלשהי. הספק ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.
במקרה של בעיה או תקלה באחד המוצרים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-5296969

שינויים בתנאי השימוש
הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי
העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להסרת לקוח באופן מיידי מהמערכת של הספק וללא כל התראה מוקדמת.
הספק יהיה רשאי למחוק את התכנים של הלקוח במערכת,  אם עבר על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל

קניות באתר  – תנאי שימוש ומשלוח
המוצרים
המוצרים המופיעים באתר מיובאים או מיוצרים בארץ ומוחזקים באופן שוטף במחסני החברה.
ההזמנה המתקבלת נכנסת לעבודה מייד ביום העבודה הראשון לאחר קבלתה והמשלוח מגיע אל המזמין עד חמישה ימי עסקים לאחר מכן. במידה ובדיוק אזל הפריט מהמלאי, הלקוח רשאי לשמור את ההזמנה בתוקף ולקבל את הפריט לכשיגיע או לבטלה (ללא כל חיוב).

מחירים באתר
המחירים באתר זולים מהמחירים בסניפים.

מדיניות משלוחים
עלות משלוח: 40 ש”ח, הסכום מתעדכן מדי תקופה, בהתאם למחירי חברות השליחויות כפי שמתפרסם מעת לעת.
(מחיר 40 ש”ח נכון לחודש יולי 2021)

איסוף בסניף
ניתן לקבל כל הזמנה במחסן המרכזי בלבד,  ללא שום חיוב בגין המשלוח. באם הנך רוצה לאסוף את ההזמנה באופן אישי יש להתקשר מייד לאחר ההזמנה
לטלפון מספר: 1-800-350-007 ולתאם את המועד הרצוי.
בעת איסוף ההזמנה, יש להצטייד בתעודת זהות התואמת את השם והכתובת המופיעים בפרטי ההזמנה.

קבלת ההזמנה
בעת קבלת המשלוח המוזמן, המזמין חייב לבדוק את הקופסא שלא נפתחה והתכולה תואמת את ההזמנה במידה וקיימת טעות והפריט המסופק שונה מזה המוזמ הודיעו בבקשה באופן מיידי באמצעות דוא”ל לכתובת   sales@tevadirect.co.il
או לטלפון: 1-800-350-007 כשאתם מספקים את הפרטים הבאים
שם מלא
כתובת אליה נשלח ההזמנה
מספר הזמנה
מספרי טלפון בהם ניתן להשיגכם
דואר אלקטרוני
בכל מקרה, השבת הפריט חייבת להיות תואמת למדיניות ההחזרה

מדיניות החזרה
ניתן להחזיר סחורה עד 14 יום מיום קבלתה, כשהיא ארוזה באריזתה המקורית ולא נפתחה או נעשה בה שימוש.
ינתן החזר כספי בגין הסחורה שתוחזר, למעט דמי משלוח ודמי ביטול עסקה המחוייבים ע”י חברות האשראי.
את הסחורה יש לשלוח לכתובתנו משה יתום 36 רחובות בצרוף חשבונית הקניה.
 

אחריות מוגבלת
TevaDirect הינו שם מותג השייך לחברה המילניום רפואה סינית בע”מ.
אין באתר כל המלצה לטיפול רפואי מכל סוג שהוא ותיאור המוצרים מוגדר על ידי היצרנים ובאחריותם.
כל המוצרים מיובאים כחוק ונושאים אישורים מתאימים.
החברה ו/או בעליה אינם אחראים, באופן ישיר ו\או עקיף לתוצאות השימוש במוצרים.

תשלום ושמירת המידע
את ההזמנות ניתן לבצע באמצעות כרטיסי אשראי. התשלום מתבצע באמצעות מערכת
מאובטחת של חברת הסליקה. הפרטים אותם אתם מוסרים (מספר כרטיס האשראי, מספר
תעודת זהות) מועברים ישירות למרכז הסליקה ואינם נשמרים במערכת האתר!
המידע הנשמר במערכת הוא: שם, כתובת אלקטרונית, כתובת למשלוח, ופרטי ההזמנה
המידע אינו מועבר לשום גורם חיצוני

נְגִישׁוּת
איפוס
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital